emunakahat

Aplikasi Nikah Cerai Ruju' Pulau Pinang
Capaian Awam Atas Talian

Salinan Perakuan Nikah, Cerai dan Ruju'

Pengenalan

Kandungan Belum Ada

Prosedur

Pengeluaran salinan surat perakuan nikah,cerai dan ruju' adalah berdasarkan permohonan yang dibuat disebabkan oleh kehilangan,rosak dan sebagainya.

Salinan perakuan nikah,cerai dan rujuk boleh dibuat di Bahagian Undang-Undang Agama Islam, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang atau di semua pejabat agama daerah Pulau Pinang

Senarai Muat Turun

  1. Borang Permohonan Salinan NCR