emunakahat

Aplikasi Nikah Cerai Ruju' Pulau Pinang
Capaian Awam Atas Talian

Salinan Perakuan Nikah, Cerai dan Ruju'

Pengenalan

Kandungan Belum Ada

Prosedur

Pengeluaran salinan surat perakuan nikah,cerai dan ruju' adalah berdasarkan permohonan yang dibuat disebabkan oleh kehilangan,rosak dan sebagainya.

Salinan Perakuan nikah, cerai dan rujuk boleh di mohon di Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam JHEAIPP dengan hadir terus (walk-in) ke jabatan atau e-mel kepada ncrjheaipp[a]penang[dot]gov[dot]my. Salinan ini juga boleh di mohon di semua Pejabat Agama Daerah Negeri Pulau Pinang

Tatacara Permohonan

  1. Borang yang telah dicetak hendaklah dikemukakan oleh pemohon beserta dokumen-dokumen (mengikut situasi) :
    • Kad pengenalan orang yang dipohon (salinan)
    • Sijil kematian orang yang dipohon (sekiranya meninggal dunia) (salinan)
    • Kad pengenalan pemohon (salinan)
    • Akuan sumpah bagi salinan perakuan cerai

Senarai Muat Turun

  1. Borang Permohonan Salinan NCR