emunakahat

Aplikasi Nikah Cerai Ruju' Pulau Pinang
Capaian Awam Atas Talian

Panduan Penggunaan

Permohonan Kursus Praperkahwinan

Versi : 20130224
Edisi Flippingbook

Panduan ini mengandungi langkah-langkah untuk membuat permohonan baru kursus praperkahwinan secara online di Negeri Pulau Pinang. Panduan ini juga menerangkan tentang kaedah untuk membuat semakan status permohonan dan juga untuk membatalkan permohonan yang dibuat secara online. Sebarang kesulitan sila hubungi pihak pentadbir sistem untuk penambahbaikan dari masa ke semasa.

Permohonan Berkahwin

Versi : 20130224
Edisi Flippingbook

Panduan ini mengandungi langkah-langkah untuk membuat permohonan berkahwin secara online di Negeri Pulau Pinang. Panduan ini juga menerangkan tentang kaedah untuk membuat semakan status permohonan dan juga untuk membatalkan permohonan yang dibuat secara online. Sebarang kesulitan sila hubungi pihak pentadbir sistem untuk penambahbaikan dari masa ke semasa.

Permohonan Perakuan Cerai

Belum ada kandungan

Semakan Status Permohonan

Belum ada kandungan