emunakahat

Aplikasi Nikah Cerai Ruju' Pulau Pinang
Capaian Awam Atas Talian

Pengenalan eMunakahat

Selamat Datang ke Web Aplikasi Nikah Cerai Ruju' Pulau Pinang. Secara ringkasnya, web aplikasi NCR ini disediakan bagi memenuhi tuntunan awam yang mahukan perkhidmatan yang lebih cekap dan efisien dengan penggunaan teknologi maklumat yang sangat meluas digunakan era ini. Aplikasi ini menyediakan kemudahan perkhidmatan yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian dan ruju' yang merupakan perkhidmatan utama bagi mana-mana jabatan agama seluruh Malaysia secara atas talian. Perkhidmatan yang boleh dilakukan secara atas talian ialah permohonan kursus praperkahwinan, permohonan berkahwin, permohonan pendaftaran perceraian dan juga semakan status permohonan sijil nikah, cerai dan ruju'.

Kursus Praperkahwinan

MAKLUMAN!!
Dimaklumkan bahawa Kursus Praperkahwinan Islam (MBKPI) Negeri Pulau Pinang akan diadakan mulai 1 Julai 2022. Sehubungan dengan itu, pendaftaran kursus akan dibuka mulai 1 Jun 2022. Klik pada butang PERMOHONAN di bawah.

Permohonan kursus boleh dibuat menerusi borang online yang disediakan. Pemohon hanya perlu memilih tarikh dan lokasi yang dikehendaki kemudian mengemukakan butiran-butiran peribadi dengan lengkap.

Permohonan

Permohonan Berkahwin

Pemohon (lelaki/perempuan) yang beralamat di Pulau Pinang atau bermastautin tetap di Pulau Pinang melebihi 4 bulan layak untuk memohon Kebenaran Berkahwin menerusi aplikasi ini. Permohonan ini perlu disahkan oleh Penolong Pendaftar NCR kariah tinggal anda sebelum diserahkan ke Pejabat Agama Daerah.

Daftar Sekarang

Perakuan Cerai

Bagi pemohon yang telah mendapat keputusan perintah pendaftaran cerai dari mahkamah, pemohon boleh membuat permohonan untuk mendapatkan Surat Perakuan Cerai menerusi aplikasi ini, kemudian sertakan bersama perintah perceraian dan ke Pejabat Agama Daerah.

Maklumat Lanjut