PERMOHONAN BERKAHWIN

1 : PROSEDUR ---> 2 : ISI PERMOHONAN ---> 3 : CETAK
Daftar Permohonan Berkahwin diperlukan
19/05/2022
Maklumat Pemohon
Nota : Anda perlu mengisi ruangan ini sekiranya anda Polis/Tentera (RF/T) atau tercatat No.KP Lama di belakang Mykad anda

Maklumat Pasangan
Nota : Anda perlu mengisi ruangan ini sekiranya anda Polis/Tentera (RF/T) atau tercatat No.KP Lama di belakang Mykad anda
Maklumat Perkahwinan

Maklumat Saksi (AJK Kariah/Imam/Bilal)

Kata Laluan (Password)

Kata laluan tidak kurang daripada 8 aksara. Kata laluan ini perlu sekiranya anda ingin mendapatkan salinan borang permohonan atau untuk membatalkan permohonan.