PERMOHONAN PENDAFTARAN PERAKUAN CERAI

1 : NOMBOR K/P ---> 2 : ISI PERMOHONAN ---> 3 : CETAK

PERATURAN AM

 1. Telah mendapat perintah daftar daripada mana-mana Mahkamah
 2. Permohonan yang dibuat secara online hanya akan diproses apabila pemohon melaksanakan proses-proses seperti di dalam tatacara permohonan berikut :-

TATACARA PERMOHONAN

 1. Pemohon hendaklah mengisi borang online dengan lengkap.
 2. Pemohon hendaklah mencetak borang yang telah lengkap diisi.
 3. Borang yang telah dicetak hendaklah dikemukakan sendiri oleh pemohon kepada Pejabat Agama Daerah beserta dokumen-dokumen berikut :
  • Kad pengenalan asal dan salinan
  • Perintah mahkamah asal dan salinan.
  • Surat Perakuan Nikah/Ruju' (Asal) dan Kad Perakuan Nikah
  • Salinan affidavit perceraian mahkamah (perceraian luar mahkamah)